ЗА ПРОЕКТА

Проектът има за цел да се бори с дезинформацията и фалшивите убеждения, като същевременно популяризира критичните и научни разсъждения за общото усъвършенстване на обществото в ЕС. Имайки предвид старата, но непреходна Лисабонска цел за силна икономика, основана на знанието, консорциумът се стреми да разработи и утвърди базирани на критичното мислене учебни програми за висшето образование и продължаващото обучение в 6 държави от ЕС – Гърция, Италия, Испания, Обединеното кралство, България и Румъния – с оглед понататъшното им разпространение в рамките на целия ЕС.

В резултат от появата на съвременните програми за критично мислене, идващи от англоговорящите страни, и философската традиция на диалога, въведена от Сократ, се формира новаторска, обогатена и мултидисциплинарна форма на обучение.
След предварителна фаза на изследване, насочена към анализ на текущото състояние на преподаването на критично мислене в Европа, ключовата фаза на проектиране ще дефинира резултатите от обучението, учебните единици и съответните инструменти за оценка на студентите по меки науки, от една страна, и възрастните учащи се, които посещават различни програми за обучение, от друга страна.
Строг експериментален план ще тества ефективността и стабилността на учебните програми върху големи групи от учещи се, преди да валидира и разпространи официално резултатите.
Крайната цел на Δ-проекта е да се направи разлика между сегашното, широко разпространено, повърхностно, критично мислене за големи и малки проблеми и по-дълбокият, по-сложен и продуктивен стил на разсъждение, който способства генерирането на нови идеи и разрешаването на конфликти, обогатявайки включените перспективи и въвеждането на иновации в полза на цялото общество.

NEWS & BLOG

News, events and resources from the world

Multiplier Event

май 30th, 2022|

KA2 ERASMUS+ HIGHER EDUCATION PROJECT TITLE: "ΔΙΑΛΟΓΟΣ– DIALOGUE DOWN THE POST-TRUTH HOLE: PROGRAMMES AND [...]

Training week

януари 25th, 2021|

Material for training week lessons MODULE Slides MODULE 1 Slides MODULE 2 Slides MODULE [...]

Conspiracy News #45.2020

ноември 10th, 2020|Tags: |

L’actu de la semaine décryptée par Conspiracy Watch (semaine du 02/11/2020 au 08/11/2020). « DEUX POIDS, DEUX MESURES ». Le 28 octobre dernier, l’ayatollah Khamenei, dont le régime a institué le négationnisme en politique ...

WeVerify

октомври 10th, 2020|Tags: |

WeVerify’s aim is to address the advanced content verification challenges through a participatory verification approach, open source algorithms, low-overhead human-in-the-loop machine learning and intuitive visualizations...

Partners

Here we are!
The Δ force

Join the Δ force!

Would you like to know more?
Would you like to join us and take action?

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein