Σχετικά με το έργο

Το έργο στοχεύει στην θωράκιση των ευρωπαϊκών κοινωνιών από την επιδραστικότητα των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης, με την ενίσχυση της κριτικής σκέψης και του επιστημονικού λόγου. Με το βλέμμα στον παλιό, αλλά επίκαιρο στόχο της Συνθήκης της Λισαβόνας για μία ισχυρή οικονομία βασισμένη στη γνώση, η σύμπραξη ερευνητικών ινστιτούτων, πανεπιστημίων και φορέων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης από 5 χώρες της ΕΕ (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία, Ρουμανία) και το ΗΒ, στοχεύει να αναπτύξει και να αξιολογήσει εκπαιδευτικά προγράμματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που βασίζονται στην κριτική σκέψη. Σκοπός του έργου είναι μία μεγαλύτερης κλίμακας υιοθέτηση προγραμμάτων ενίσχυσης της κριτικής σκέψης, στο σύνολο της ΕΕ.

Η καινοτόμα και διαθεματική μορφή εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προωθούμε, συνδυάζει την αγγλοσαξονική παράδοση κριτικής σκέψης με τη σωκρατική μέθοδο της προσέγγισης της αλήθειας μέσω του διαλόγου.
Η έρευνα που έγινε στο αρχικό στάδιο του έργου τόσο στις συμμετέχουσες χώρες, όσο και σε άλλες χώρες της ΕΕ ανέδειξε καλές πρακτικές προγραμμάτων που βασίζονται στην κριτική σκέψη, καθώς και διαφορετικές προσεγγίσεις της ίδιας της έννοιας της κριτικής σκέψης. Στο δεύτερο στάδιο του έργου, το έργο εστιάζει στον καθορισμό μαθησιακών αποτελεσμάτων, διδακτικών μονάδων και εργαλείων αξιολόγησης για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, καθώς και στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Ένας πειραματικός σχεδιασμός σεμιναριακών μαθημάτων, θα συμβάλει στον έλεγχο της αποτελεσματικότητας και της συνάφειας των σχεδιαζόμενων προγραμμάτων. Ο τελικός σκοπός του Δ-project είναι να υποστηρίξει μία πιο σύνθετη και παραγωγική συλλογιστική, ικανή να παράγει νέες ιδέες, να επιλύει συγκρούσεις, να εμπλουτίζει υφιστάμενες προοπτικές και να προωθεί την καινοτομία προς όφελος της κοινότητας.

NEWS & BLOG

News, events and resources from the world

Multiplier Event

30 Μαΐου, 2022|

KA2 ERASMUS+ HIGHER EDUCATION PROJECT TITLE: "ΔΙΑΛΟΓΟΣ– DIALOGUE DOWN THE POST-TRUTH HOLE: PROGRAMMES AND [...]

Training week

25 Ιανουαρίου, 2021|

Material for training week lessons MODULE Slides MODULE 1 Slides MODULE 2 Slides MODULE [...]

Conspiracy News #45.2020

10 Νοεμβρίου, 2020|Tags: |

L’actu de la semaine décryptée par Conspiracy Watch (semaine du 02/11/2020 au 08/11/2020). « DEUX POIDS, DEUX MESURES ». Le 28 octobre dernier, l’ayatollah Khamenei, dont le régime a institué le négationnisme en politique ...

WeVerify

10 Οκτωβρίου, 2020|Tags: |

WeVerify’s aim is to address the advanced content verification challenges through a participatory verification approach, open source algorithms, low-overhead human-in-the-loop machine learning and intuitive visualizations...

Partners

Here we are!
The Δ force

Join the Δ force!

Would you like to know more?
Would you like to join us and take action?

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein